top of page

FOTOVOLTAİK HÜCRE ÜRETİMİ 🍃🌞


1. Silisyum Kaynağı ve İşlenmesi 🌿💡


Fotovoltaik panellerin ana bileşeni genellikle silisyumdur. İlk adım, silisyumun saf formunun elde edilmesidir. Silisyum, silika kumundan veya silisyum mineralinden çıkarılır ve işlenerek yüksek saflıkta silisyum kristalleri elde edilir.


2. Silisyum Dilimleri 💪🔋


Yüksek saflıkta silisyum, ince dilimlere kesilir. Bu dilimler, sonraki adımda fotovoltaik hücrelerin temelini oluşturacak. Silisyum dilimleri, fotovoltaik hücre adı verilen küçük birimlere dönüştürülür. Fotovoltaik hücreler, iki tabaka arasındaki yarıiletken bağlantının olduğu çok katmanlı yapılar olarak inşa edilir. Bu tabakalardan biri genellikle pozitif, diğeri ise negatif olarak doping yapılır.


3. Metalleme / Birleştirme


Fotovoltaik hücreler, elektrik akımının toplanmasını sağlamak için üzerine metal kontaklar eklenir. Bu kontaklar, hücrenin elektrik akımını yakalamak ve panelden dışarıya çıkarmak için kullanılır.

Fotovoltaik hücrenin arkasına bir arka tabaka eklenir. Bu tabaka, hücrenin mekanik dayanıklılığını artırmak ve neme karşı korumak amacıyla kullanılır.


4. Panellerin Oluşturulması


Tek tek oluşan hücreler bir araya getirilerek paneller oluşturulur. Birden fazla hücrenin bir araya gelmesi, daha yüksek güç üretimi için seri veya paralel bağlantılarla düzenlenir. Junction box (bağlantı kutusu), güneş panellerinin üzerinde bulunan ve fotovoltaik hücrelerin bağlantılarını ve elektriksel bileşenlerini barındıran önemli bir parçadır. Güneş panelleri, birden fazla fotovoltaik hücrenin bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve bu hücrelerin elektriksel bağlantılarını yapmak için birleştirme kutusu olarak adlandırılan junction box kullanılır.


5. Çerçeveleme ve Sızdırmazlık


Paneller, genellikle alüminyum veya başka bir dayanıklı malzeme çerçeve ile çevrelenir ve cam ile korunular. Bu çerçeve, panellerin mekanik dayanıklılığını artırır ve aynı zamanda sızdırmazlık sağlayarak hücreleri dış etkenlerden korur.


Daha detaylı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz....


#SustainableSolarPanels (Sürdürülebilir Güneş Panelleri)

Comments


bottom of page