top of page

Geleceğe İşaret Eden Avantajlar


Osmaniye Özel Okulu'nun GES projesi, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını öğrencilere aşılamak açısından da büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, proje sayesinde sadece güneş enerjisinin nasıl kullanılabileceğini değil, aynı zamanda çevreye duyarlılık ve yenilikçi çözüm üretme becerilerini de öğrenme fırsatı yakalayacaklar.


bottom of page