top of page

Antalya OSB'de Sürdürülebilirlik ve Büyüme Hedefleri


Günümüzde enerji tüketimi ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak sürdürülebilirlik, işletmeler için önemli bir konu haline gelmiştir. Antalya OSB'de bulunan bir fabrika, enerji ihtiyacının bir kısmını güneş enerjisi ile karşılamak amacıyla bir güneş enerjisi santrali kurma kararı almıştır. İlk aşamada 630kWp kapasiteli bir santral kurulmuş ve tahmini yıllık elektrik ihtiyacının %20'sini karşılamayı hedeflemiştir. Ancak, bu işletme ileride yatırımı büyüterek güneş enerjisi kullanımını artırmayı planlamaktadır.


Fabrika yönetimi, çevre dostu enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem enerji maliyetlerini azaltmayı hem de çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Güneş enerjisi, temiz, yenilenebilir ve sınırsız bir kaynak olması nedeniyle tercih edilen bir seçenektir. Güneş enerjisi santrali, fabrikanın çatılarına veya uygun bir alana kurulabilir ve güneş ışığını elektriğe dönüştüren fotovoltaik panellerden oluşur.

630kWp güneş enerjisi santrali, fabrikanın enerji ihtiyacının %20'sini karşılamayı hedeflemektedir. Bu, fabrikanın günlük elektrik tüketiminin önemli bir kısmını güneş enerjisiyle sağlayacağı anlamına gelir. Bu adım, enerji maliyetlerini azaltırken aynı zamanda çevresel etkileri de azaltmaya yardımcı olur. Güneş enerjisi kullanımının artmasıyla birlikte, fabrika enerji faturalarında önemli bir tasarruf elde edebilir.


Ancak fabrikanın planları bununla sınırlı değildir. İleride yatırımı büyüterek güneş enerjisi kullanımını artırmayı planlamaktadır. Bu, daha fazla güneş enerjisi panellerinin eklenmesi veya mevcut sistemin gücünün yükseltilmesi anlamına gelebilir. Fabrikanın büyüme hedefleri ve artan enerji ihtiyacı doğrultusunda güneş enerjisi yatırımını genişletmek, hem sürdürülebilirlik hedeflerini destekler hem de enerji maliyetlerini daha da düşürme potansiyeline sahiptir.


Bu yatırımın büyümesi, fabrikanın sürdürülebilirlik çabalarını daha da ileri taşıyabilir. Güneş enerjisi santralinin genişlemesi, daha fazla yenilenebilir enerji üretimi sağlayarak fosil yakıtların kullanımını azaltır ve böylece sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, diğer işletmelere de ilham kaynağı olabilir ve güneş enerjisi kullanımını teşvik edebilir.


Sonuç olarak, Antalya OSB'de bulunan bu fabrika, güneş enerjisi santrali kurarak enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamayı hedeflemektedir. İlk aşamada 630kWp kapasiteli bir santral kurulmuş ve tahmini yıllık elektrik ihtiyacının %20'sini karşılamayı hedeflemiştir. Ancak, fabrika ileride bu yatırımı büyüterek güneş enerjisi kullanımını artırmayı planlamaktadır. Bu adım, sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek, enerji maliyetlerini azaltmak ve diğer işletmelere ilham kaynağı olmak amacıyla atılan önemli bir adımdır.

bottom of page